Mini Futures FAQ

Vad är Mini Futures?

Mini Futures är investering i en råvara, aktie, aktieindex, obligation etc som tack vare en hävstångseffekt får mycket högre utslag än vid traditionell handel.

Vad är Mini Long?

Mini Long är den typ av mini future som ni ska välja om ni tror på stigande kurs.

Vad är Mini Short?

Mini Short är den typ av mini future ni ska välja när ni tror på sjunkande kurs. En mini short fungerar i princip på samma sätt som en blankning av en aktie.

Vad är Stopp/Loss?

Stopp/Loss är den stop nivå där er investering säljs av er mäklare. Tack vare stopp loss så kan ni aldrig förlora mer än er insats.

Vad är CFD?

CFD är ett sätt att spekulera i akiter, aktieindex, råvaror etc.

CFD (Contract For Difference) är egentligen ett kontrakt mellan två parter där köparen betalar säljaren skillnaden mellan priset på en vara vid kontrakts datum och vid datum för försäljningen (mellanskillnaden). Skulle priset gå ner så betalar säljaren istället mellanskillnaden till köparen. På MiniFutures.nu och i CFD handel online i allmänhet så menas med CFD endast det spekulations momenten som ovan nämns.