Stopp Loss

Stopp LossStopp loss inom mini futures är en garanti för att värdet aldrig ska bli negativt. Stopp loss fungerar lite som ett säkerhetsnät både för dig och din mäklare. Alla mini futures har en inbyggd stopp loss.

Hur Stopp Loss Fungerar För Mini Futures

Stopp loss är inte en konstant gräns utan fastställs varje månad av din mäklare. Stopp loss växer eller minskar proportionerligt med kursen på det instrument ni investerat i. Går kursen upp så går stopp loss nivån också upp, går kursen ner så sjunker stopp loss.

Stop Loss Beräkning

Stop Loss ligger alltid mellan kursen och finansieringsnivån och fastställs av er mäklare. Om tex aktiekursen ligger på 170 kr och finansieringsnivån är 135 kr så kan stoploss ligga på ungefär 140 kr. Ni kan alltid hitta aktuell stop loss nivå hos er mäklare.

Likvidering och Restvärde

Om stop loss nås så upphör er mini future att gälla, dvs er mini future likvideras. Det som återstår efter likvidering kallas restvärde och överförs automatiskt till er, normalt inom 10 bankdagar. I ovanstående exempel skulle detta innebära ett restvärde på 5 kr per mini future.

Om kursen mot förmodan skulle falla så fort att stop nivån nås innan likvidering så blir restvärdet noll. Ni kan aldrig sluta på minus, utan endast förlora er insats.